Jongdierendag

Aan de leden van K.C.P. "Streven naar Beter" te Winsum en PKD "De Marne" te Wehe-Den Hoorn.

Geachte Sportvrienden,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jongdierenkeuring van hoenders, konijnen en cavia's.

Deze keuring wordt gehouden op zaterdag 07 september 2019 in de Terra School locatie Ripperda, Hamrik 4a te winsum.
Aavang 13:15 uur

Keurmeesters konijnen en cavia's zijn de Mvr. E. Oostindiën te Wieringerwerf en de Hr. C. Bregman te Hippolytushoef.
Keurmeester hoenders is de Hr. E. Zwama te Doezum.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per dier.

Schriftelijke opgave voor 1 september 2019 bij:
Dhr. T. van Dijken
Borgweg 32
9915 BG Winsum
email: secretaris@strevennaarbeter-winsum.nl

** Voor alle dieren dient een entverklaring tegen vogelpest of RHD2 te worden overhandigd
Alleen aantal voor 1 september opgegeven dieren worden gekeurd!!
De dieren worden in de volgende klassen ingedeeld:

Konijnen:
A-klasse: dieren geboren in januari, februari en maart 2019, mooiste en op 1 na mooiste
B-klasse: geboren in april, mei en juni 2019, mooiste en op 1 na mooiste

Cavia's
alle dieren geboren in 2019, mooite dier.
Mooiste dier jeugdlid: konijnen en cavia's

Hoenders:
Grote hoenders: mooiste dier en op 1 na mooiste dier
kleine hoenders: mooiste en op 1 na mooiste dier
mooiste dier jeugdlid: grote hoenders en kleine hoenders

Voor alle klassen geldt: op 1 na mooiste dier bij minimaal 15 dieren!!

TOT ZIENS OP 7 SEPTEMBER 2019

Inschrijfformulier Jongdierendag download Hier

Algemeen emailadres:

info@strevennaarbeter-winsum.nl

Copyright©2019    www.strevennaarbeter-winsum.nl      All rights reserved.